Webinar: 8 oktober 2020

Tijd: 15.00 - 16.00 uur

Nationaal Crisisplan Digitaal

Sprekers:
Vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Webinar terugkijken? Klik op onderstaande afbeelding.Ons land drijft op digitale systemen. Die technische vooruitgang is mooi, maar kan tegelijkertijd ook zorgen opleveren. Een klein digitaal incident kan al snel grote gevolgen hebben. Daarom vereist digitale veiligheid aandacht, alertheid en aanpak. Het Nationaal Crisisplan Digitaal (NCP-Digitaal) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken op nationaal niveau. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak op rijksniveau en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners en netwerken op internationaal en regionaal niveau.