Webinar: 13 oktober 2020

Tijd: 15.00 - 16.00 uur

De lokale cyberwegenkaart, 3 rollen voor gemeentenWebinar terugkijken? Klik op onderstaande afbeelding.Gemeenten moeten op de hoogte zijn van de drie wegen van het lokale cyberveiligheidsbeleid. In deze webinar komen die drie wegen aan bod.

  1. Eigen huis op orde;
  2. Cybercrisis en -incidenten;
  3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.
Na deze webinar weten gemeenten welke risico’s zij op elk van de drie wegen lopen, wie er verantwoordelijk is, wat er gedaan kan worden en bij wie men aanvullende hulp kan krijgen. De cyberwegenkaart heeft tot doel om te verwijzen naar de juiste instanties die de gemeenten verder kunnen helpen. Zowel bij het maken van beleid als bij het helpen in het geval van incidenten en crisis. De webinar is samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG, de IBD (Informatiebeveiligingsdienst), het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid), de politie en het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid).