Webinar: 13 oktober 2020

Tijd: 13.00 - 14.00 uur

Cyberveiligheid in de waterketen - de fundamenten van de samenwerking

Spreker:
Albert van As

Webinar terugkijken? Klik op onderstaande afbeelding.Hoe borgen de waterschappen de cyberveiligheid van onze 'digitale dijken' in Nederland? En hoe werken ze samen met de waterketenpartners om de digitale weerbaarheid ketenbreed te vergroten? Wat zijn de fundamenten van deze samenwerking? Waterschappen maken voor uitvoering van de missie 'droge voeten, schoon water' vergaand gebruik van geautomatiseerde systemen. Deze hoge digitaliseringsgraad speelt ketenbreed. Dit maakt samenwerking op het gebied van cyberveiligheid bij de uitvoering van het werk cruciaal, zowel binnen de waterschappen onderling als tussen de waterketenpartners. In dit cyberwebinar krijgen deelnemers een inkijkje in de (proces)automatisering van het waterwerk in Nederland. Waar waterschappen al eeuwenlang onderling samenwerken, voegen cyberdreigingen daar nieuwe afhankelijkheden aan toe. Albert van As, adviseur en omgevingsmanager bij het Hoogheemraadschap van Rijnland bespreekt de kaders - en bouwstenen voor de cyberweerbaarheid. Zowel voor de waterschappen onderling als voor samenwerking met de waterketenpartners.