Toegankelijkheidsverklaring

ICTU vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl, en de standaarden WCAG 2.1 en EN 301 549.

Voldoen aan deze standaarden maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07-10-2020 en geldt voor de website: https://cyber-magazine.nl
Er is geen onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van deze website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Of heeft u verbetertips? Laat het ons dan weten via weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl