Blijf medewerkers betrekken bij informatieveiligheidBlog Wouter Slob
Secretaris-directeur bij Waterschap Zuiderzeeland

De afgelopen maanden waren bijzonder. Zowel thuis als op het werk stonden we voor flinke uitdagingen. Al ruim voor corona maakten we bij Waterschap Zuiderzeeland plannen voor het invoeren van een nieuwe digitale werkomgeving. Nooit hadden we kunnen vermoeden dan de transitie in zo’n sneltreinvaart zou verlopen! Wat we hadden bedacht in 3 maanden te doen, realiseerden we vanwege corona in amper 2 weken.

Medewerkers willen hun werk graag goed doen

Er was behoefte aan stabiele, snelle en vooral veilige online voorzieningen. Dit kostte, zeker aan het begin van de crisis, de nodige extra inspanning van onze ICT-mensen. Wat doe je bijvoorbeeld als de back-upvoorziening voor thuiswerken uitvalt? En wat betekent dat dan voor de primaire processen waar we als waterschap mee te maken hebben? Kies je dan voor fysieke aanwezigheid op bijvoorbeeld de afvalwaterzuiveringen? En zo ja, hoe handhaaf je de corona-maatregelen daar dan? Constant afwegen, schakelen met de collega’s die het werk doen. Alleen op die manier kom je samen verder.

Ongelofelijk trots

Dat ben ik op al die collega’s die versneld op de nieuwe digitale manier leerden werken. Want ga er maar aan staan: sinds jaar en dag werken de meeste collega’s op dezelfde vertrouwde manier. En dan hadden ze vanwege corona afgelopen voorjaar vaak ook nog de functie van juf, meester of mantelzorger. Tuurlijk, er waren wel eens zorgen. Hoe gaan medewerkers thuis om met de clear-screen-afspraak? Is hun wifi wel veilig? En is men thuis net zo scherp op phishing mails als op het werk? Doen we thuis ook aan het vergrendelen van ons scherm als we onze werkplek verlaten? Lastig te controleren allemaal. We maakten een infographic om medewerkers te helpen bij het maken van keuzes. Ook werken we aan het beter ontsluiten van informatie over privacy en security, zodat collega’s sneller op de hoogte zijn van ontwikkelingen en goed informatie kunnen vinden. Misschien wel via een app. Maar ook andere communicatiekanalen zijn in beeld, als ze maar veilig zijn.

Maar er speelde meer dan een veilige thuiswerkplek voor medewerkers

Zo was het nodig om in korte tijd een plan te hebben om openbaar én veilig te kunnen vergaderen. Welke voorzieningen lenen zich daarvoor het beste? En kunnen bestuurders daar dan ook mee uit de voeten? We kozen als snel voor Zoom terwijl daar landelijk nog een pittige discussie over was. Uiteindelijk hebben we daar op landelijk niveau een helder advies over gekregen. In een razend tempo maakten we bestuurders wegwijs met deze manier van vergaderen. Ondertussen hadden we ook nog de lancering van een nieuwe website gepland. We kozen ervoor dat – ondanks – corona door te laten gaan. En het resultaat mag er zijn!

Blijf medewerkers betrekken bij informatieveiligheid

We zijn gewend om over risico’s te zenden, maar vraag medewerkers ook naar de gevaren die ze zelf zien. Want wie weet er beter wat er mis kan gaan dan de gebruikers zelf? Sta open voor wensen en ideeën om hun werk veilig te krijgen en te houden. Borgen van privacy en security als onderdeel van ons dagelijks denken en doen is voorwaardelijk voor een veilige basis. In de managementgesprekken hebben we daar ook apart bij stil gestaan en dan blijkt dat het investeren in de aspecten die te maken hebben met ‘houding en gedrag’ de grootste verbeterstappen oplevert. Tel daar kundige ICT-mensen en betrokken medewerkers bij op en je hebt een ideale combinatie!