Animatie aanpak Cybercrisis

Wil jij weten op welke manier je een cybercrisis binnen je eigen organisatie kunt aanpakken, welke partijen betrokken zijn en hoe er kan worden opgeschaald? Tijdens de Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening werd hier een handige animatie voor gebruikt. In de animatie wordt duidelijk verteld hoe de fictieve Gemeente Pietersgrave de crisis bezweerde. Natuurlijk is geen enkele crisis hetzelfde en is dit slechts 1 van de manieren om het aan te pakken.BZK ICTU 2020 Animatie Subs

Wil je meer weten over de aanpak van een cybercrisis? En welke andere hulpmiddelen er zijn? Bekijk dan zeker ook eens onderstaande links:

CSIRT Maturity Toolkit
Good Practice Guide for Incident Management
Good Practice Guide on Incident Reporting
CSIRT Setting up Guide in Dutch
Handbook for Computer Security Incident Response Teams
Voorbeeld Incidentmanagement en response beleid BIO
Handreiking Cybergevolgbestrijding G4